تبلیغات
وبلاگ برای دانلود فیلم نرم افزار کتاب جزوه پروژه گزارش کاراموزی تحقیق عکس شیمی و سرگرمی و تفریحی - فیلم های آموزشی نرم افزار HYSYS
فیلم های آموزشی نرم افزار HYSYS
  • مربوط به موضوع » شیمی

 

این مجموعه آموزشی شامل معرفی نرم افزار,شیرین سازی گاز و بهینه سازی و واکنش های شیمیایی و ... میباشد.منبع


Content
Introduction of the program
Example of a gas processing
Example of Oil Refining
Two Examples of chemical reactions
Example of the use of the data recorder
Example of the use of Optimizer

Language:Arabic

  دانلود