جزوه مکانیک سیالات دکتر خوش اندام از اساتید دانشگاه سمنان به صورت اسکن شده با کیفیت بالا در لینک های زیر قرار داده شده است.
رئوس مطالب:
1-نیروی تنشی
2-نیروی بین مولکولی
3-کاربرد مانومتر ها
4-سیال نیوتونی
5-جریان آرام,گذار,...
6-پارامتر های جسم
7-توانیز بقاء
8-آنتالپی
9-محاسبه ضریب تصحیح انرژی سینتیک در رابطه برنولی
10-افت در لوله
11-مک کیب
12-معادله پیوستگی
13-بالانس انرژی مکانیکی
14-فرآیند های سیال تراکم پذیر
15-و نمونه مسائل حل شده

پسوورد فایل: www.sem-eng.com


دانلود

 

منبع:sem-eng.com