تبلیغات
وبلاگ برای دانلود فیلم نرم افزار کتاب جزوه پروژه گزارش کاراموزی تحقیق عکس شیمی و سرگرمی و تفریحی - صنایع گاز
صنایع گاز
  • مربوط به موضوع » شیمی

»  گاز طبیعی

»  زدایش جیوه از جریان های گاز طبیعی و مایع

»  اولین های صنعت نفت ایران

»  معرفی قراردادهای بیع‌ متقابل

»  گاز طبیعی مایع (LNG)

»  گاز مایع (LPG, Liquefied Petroleum GAS )

»  سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( Opec )

»  روش های استخراج نفت

»  نمودار گیری (Electric Logging) (مختصری درباره نمودارهای الكتریكی كه توسط ابزار سیمی از یك چاه به دست می آید)

»  بررسی فنی- اقتصادی كاربرد فن آوری GTL برای ایران

»  Nomenclature in gas industry

»  مخزن CNG

»  منشا نفت و گاز

»  گاز طبیعی

»  فناوری اطلاعات در مجتمع گاز پارس جنوبی

»  بازار جهانی LNG

»  پردازش گازطبیعی

»  چرا تزریق به مخازن نفت، اولویت اصلی در مصرف گاز طبیعی است؟

»  گاز طبیعی فشرده (CNG)

»  شیرین کردن گاز طبیعی و فواید آن

»  شیمی نفت

»  انواع مخازن نفت و گاز

»  "مخزن هوشمند" فناوری تازه در مشخصه یابی مخازن نفت و گاز
»  ضرورت های استفاده از گاز CNG

»  منشا تشکیل نفت

»  گاز از خام تا فرآورده

»  CNG مشكل ساز با راه حل

»  oil and gas terms

»  تاریخچه نفت و گاز

»  صنعت نفت استوار بر دوش كاركنانی خستگی ناپذیر

»  اهداف كلان اصلاح ساختار در صنعت نفت و گاز
»  علمی كردن صنعت نفت

»  تثبیت میعانات گازی (Condensate Stabilization System)

»  انتقال گاز طبیعی با فناوری های جدید

»  آسفالتین چیست؟

»   فصل اول : معرفی آسفالتین  به عنوان یك رسوب هیدروكربنی

»  فصل دوم : كنترل رسوبات آسفالتین در چاههای نفتی

»  فصل سوم : بررسی نقطه شروع تجمع آسفالتین

»  فصل چهارم : مشكلات رسوب آسفالتین در مراحل مختلف صنعت نفت و بحث راجع به رفع آنها

»  نفتكلمات كلیدی : صنایع گاز ،